Bedrift

Kare Plus tilbyr ulike aktiviteter til bedrifter som både er helsefremmende og positivt for arbeidsmiljøet. Tjenestene tilpasses bedriftens ønsker, behov, samt lokalets utforming og antall deltakere. Ulike tilbud kan skape ekstra god bedriftstilhørighet og den ansatte føler seg gjerne verdsatt og ivaretatt. Det er et positivt og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær.

Her og nå effekt:

  • Motiverer til mer bevegelse
  • Reduserer stress
  • Reduserer muskelspenninger
  • Reduserer ubehag og trøtthet
  • Økt konsentrasjon og hukommelse
  • Økt arbeidsevne

På lengere sikt:

  • Reduserer sykefravær
  • Forebygger muskel- og skjelettplager
  • Bidrar til godt samhold og arbeidsmiljø

Kontakt oss på tlf. 95 89 39 39 – E-post: agder@kareplus.no

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39