Reduser fraværet til ansatte med syke pårørende
– avlastningshjelp til ansatte

Som arbeidsgiver er det utfordrende når en ansatt må være borte fra arbeidet i korte eller lengre perioder på grunn av sykdom hos nære relasjoner. Fravær av viktig kompetanse og arbeidskraft blir ofte kostbart og anstrengende for selskapet. Samtidig sitter den ansatte gjerne med et ønske om å være i ordinært arbeid, men opplever det som vanskelig å komme ifra den pleietrengende hjemme.

Her kan Kare Plus være en bidragsyter for begge parter, ved å tilby godt kvalifiserte mennesker til å avlaste hjemme hos den ansatte. Arbeidstaker vil dermed kunne være i tilnærmet normalt arbeide, mens vårt kvalifiserte personelle bistår med avlastning og hjelp hjemme.

  • Praktisk hjelp i hjemmet
  • Ledsage pårørende til for eksempel legetimer
  • Hjelp til personlig stell
  • Matlaging og sosialt samvær
  • Hjemmesykepleie

Vi vet at alle har ulike behov, derfor tilbyr vi fleksible tjenester som er tilpasset den enkelte.  Vi har pakkeløsninger, hvor vi kan sette sammen ulike tjenester med gode betingelser. Gjennom en nøye kartleggingsprosess i forkant av tjenesteleveransen, skreddersyr vi løsninger som passer for din virksomhet og dine ansatte.

 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39