Fysioterapi

De fleste mennesker ønsker å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vår fysioterapeut kan tilby den veiledningen og tilretteleggingen nødvendig for at du, eller noen du er glad i, skal kunne oppleve mestring i hverdagen og dermed økt livskvalitet. Vi kan tilby skreddersydde løsninger for å imøtekomme dine ønsker og behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med vår fysioterapeut.

  • Kartlegging og tilrettelegging av bosituasjon.
  • Fallforebyggende tiltak.
  • Gruppetrening.
  • Opptrening og rehabilitering etter skade eller sykdom.
  • Individuell behandling og oppfølging.
  • Råd og veiledning.

Kontakt oss på tlf. 95 89 39 39 – E-post. agder@kareplus.no

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39