Vår filosofi

Tanken bak Kare Plus sin filosofi er at alle bør ha rett til å leve sitt liv som de selv ønsker. Vi vil derfor være en leverandør som skal være et supplement til det allerede eksisterende helsetilbudet. Vi ønsker i tillegg å kunne lette hverdagen for de som ønsker det gjennom å levere hjemmetjenester.

 

For at vi skal kunne være en attraktiv og tillitsfull leverandør tror vi at full åpenhet og ærlighet om hvem vi er viktig. Systemene, kommunikasjonen og dokumenter skal være transparente slik at det er trygghet rundt de aktiviteter vi bedriver. 

Vi vil vise medfølelse og respekt ovenfor alle våre kunder og kollegaer og ikke minst skal vi verdsette de relasjonene vi skaper.

Vi i Kare Plus er opptatt av å stadig forbedre oss. Vi mener at den beste måten å forbedre seg på er å høre på våre kunder og ansatte. Vi vil aktivt innhente denne informasjon ved å levere ut evalueringsskjemaer til kunder og gjennom medarbeidersamtaler med ansatte.

Vår filosofi har en grunntanke om at vi skal være et sterkt og kompetent team som løser oppgaver sammen. Når alle drar i samme retning og alle vet hvor vi skal blir det både kvalitet og samhold i alle ledd.

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39