Visjon og verdier

Visjon:

Kare Plus skal være den foretrukne private leverandøren av omsorgstjenester og helsepersonell i Norge.

Vi skal levere fremragende service med god kvalitet til konkurransedyktige priser.

Verdier:

Kare Plus har en kultur og holdninger som bygger på fire grunnleggende kjerneverdier. Verdiene gjenspeiler seg i våre handlinger og kommunikasjon.

De fire verdiene er:

Kunnskapsrik, Attraktiv, Respekt, Ekte

Kunnskapsrik for oss betyr at vi alltid skal levere tjenester som er av god kvalitet. Det innebærer at alle i bedriften må ha rett kompetanse, nok kompetanse og oppdatert kompetanse. I tillegg ønsker vi at alle våre ansatte skal ha en nysgjerrighet på å lære seg nye ting. Gjennom dette blir vi dynamiske og kan raskt tilpasse oss markedet slik at vi dekker behovene til våre kunder på best mulig måte.

Vi skal høre på tilbakemeldinger fra både kunder og ansatte for at vi sikrer en kontinuerlig forbedring både internt og eksternt. Vi skal levere høy kvalitet, være serviceinnstilt og også være en god arbeidsgiver.

Attraktiv er en verdi som for oss er både gjeldene som arbeidsgiver og som leverandør.

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass gjennom gode ordninger for ansatte, ryddige forhold og et positivt, levende arbeidsmiljø. Enten en er heltidsansatt, ringevikar eller en del av vårt vikarbyrå skal alle til enhver tid føle at de er del av et team. HMS skal alltid ivaretas slik at arbeidsforholdene opplevelses som trygge og forsvarlige.

Vi skal tilrettelegge for aktiviteter og utmerkelser gjennom året som gjør at de ansatte føler seg sett og blir satt pris på.

Vi skal også være en attraktiv leverandør og en foretrukken leverandør. Det betyr at vi til enhver tid skal levere kvalitet, til avtalt pris og til rett tid. Vi skal opptre profesjonelt der kundens behov står øverst.

Informasjonen og kommunikasjonen skal være korrekt og profesjonell.

Respekt er noe vi skal møte alle mennesker med uansett bakgrunn, sosial status, legning eller religion. Vi skal respektere de valgene våre kunder tar og har tatt. Vi skal respektere de forskjeller vi opplever både blant våre kunder og også blant ansatte.

Vi skal ha respekt for at vi trer inn i andres private hjem. Vi skal ha respekt for at vi møter mennesker i sårbare situasjoner. Derfor skal vi opptre med ydmykhet og på en tillitsfull måte. Vi skal omtale kollegaer og kunder på en god og positiv måte.

Ekte er en verdi vi har for å vise oss selv og våre relasjoner at vi er ekte mennesker som jobber i Kare Plus. Der er stor takhøyde for det enkelte individ.  Vi er opptatt av at våre kunder skal møte ekte mennesker som vil være med på å gjøre en forskjell.

Kulturen vår har rom før at en kan prøve og feile og at vi gjennom dette klarer å lære og ikke minst skape forbedringer og dermed også bedre løsninger for våre kunder.

Gjennom å være ekte og som den vi er, vil vi skape troverdighet og ærlighet som vil gjenspeile seg i våre handlinger og komme våre relasjoner til gode.

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39