Bestill vikar

Et vikarbyrå for helse- og omsorgspersonell med gode kvaliteter og høy kompetanse.

 

 Vi har

 • Strenge krav til kvalitetssikring av ansatte
 • God oppfølging av ansatte
 • Etterutdanning og opplæring
 • Kontinuerlig oppfølging hos oppdragsgiver
 • En særdeles god personalpolitikk, hvor vi har alle våre dyktige vikarer i hovedfokus slik at det kommer pasienten/brukeren til gode.

Vi leverer

 • Sykepleiere og spesialsykepleiere
 • Leger
 • Helsefagarbeidere
 • Miljøterapeuter og miljøarbeidere
 • Leverer til avtalt tid
 • Konkurransedyktige priser
 • Oppfølging etter ønsket behov
 • God og kvalitativ service

Kare Plus håper å få muligheten til å hjelpe dere med udekkede vakter og levere dyktige kolleger til dere fremover.  

Kontakt oss på tlf: +47 95 89 39 39 eller send en mail til bemanning@kareplus.no

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39